Niektóre komendy dla psa mogą znacznie ułatwić opiekunom życie z domowym czworonogiem. Które z nich będą najważniejsze i jak nauczyć ich zwierzaka?

Dlaczego pies powinien znać podstawowe komendy?

Dzięki wydawanym psu poleceniom można zapanować nad zachowaniem zwierzaka – na przykład odwołać go od napotkanych na spacerze psów czy nieczystości oraz odesłać na posłanie na czas sprzątania mieszkania lub wizyty gości. Wśród podstawowych komend dla psa znajdują się miedzy innymi:

  • siad,
  • leżeć,
  • zostań,
  • na miejsce,
  • przywołanie.

Nauka komend nie jest zbyt skomplikowana – psy z reguły chętnie współpracują z opiekunami i szybko uczą się nowych rzeczy. Chcąc wyszkolić psa należy jednak pamiętać o kilku najważniejszych zasadach.

Jak szkolić psa?

Nauka komend powinna być dla psa przede wszystkim przyjemnością i dobrą zabawą. Szkolenie powinno bazować na metodach pozytywnych, czyli chwaleniu i nagradzaniu za dobrze wykonane polecenia. Stosowanie na treningach krzyku, kar czy przymusu zniechęci czworonoga do współpracy z opiekunem. Może też wywołać u psa strach i poczucie zagrożenia, które w skrajnych wypadkach mogą sprowokować zwierzaka do agresji.

Nie można oczekiwać od zwierzaka, że sam nauczy się odpowiedniego zachowania lub intuicyjnie będzie wiedział, jak spełnić oczekiwania człowieka. Szkolenie musi odbywać się stopniowo, by zwierzak mógł zrozumieć sens komendy oraz w spokojnym miejscu, by otoczenie nie rozpraszało uwagi czworonoga. Stawianie psu zbyt dużych wymagań znacznie opóźni sukces i skutkować będzie frustracją opiekuna i psa.

Nieprawidłowe wykonanie komendy czy niechęć do współpracy nie powinny być traktowane jako przejaw nieposłuszeństwa czy złośliwość. Takie zachowania są najczęściej skutkiem niezrozumienia polecenia lub zbyt źle dobranych nagród, które niewystarczająco motywują zwierzaka. Jeśli opiekun ma problem z samodzielnym nauczeniem psa komend, należy poszukać pomocy u psiego trenera pracującego metodami pozytywnymi.

Nauka większości komend polega na naprowadzeniu psa na odpowiednie zachowanie, a następnie nauczenie prezentowania tego zachowania na sygnał wydany przez opiekuna. Jak zastosować to w praktyce?

Jak nauczyć psa „siad”?

By zachęcić psa do siadu, należy podsunąć psu pod nos zamkniętą dłoń z przysmakiem i przesunąć ją powoli nad głową psa w kierunku jego uszu. Gdy pies usiądzie, powinien zostać nagrodzony smakołykiem i pochwalony.

Po kilku udanych powtórkach można wykonywać gest pustą dłonią i wypowiadać wyraźnie słowo „siad”. Gdy psiak na widok dłoni sam zaczyna siadać, należy naprowadzać psa coraz mniejszym ruchem, aż będzie można całkowicie go wycofać i polegać wyłącznie na komendzie słownej. Za każde prawidłowe wykonanie polecenia zwierzak powinien otrzymać nagrodę.

Jak nauczyć psa „zostań”?

Komenda zostań to dla psa nic innego, jak przedłużenie komendy siad. Gdy psiak umie już siadać na polecenie, można stopniowo wprowadzać drobne rozproszenia. Nie należy wymagać od psa zbyt wiele – początkowo wystarczy niewielki ruch ręką czy nogą, który nie sprowokuje psa do wstania – i nagradzać go za pozostanie w pozycji nawet przez kilka sekund.

Jeśli zwierzak umie cierpliwie siedzieć, opiekun może zacząć stopniowo się od niego oddalać, robiąc początkowo jeden niewielki krok do tyłu i szybko wracając do psa. W dalszej nauce można zwiększać dystans od psa i wydawać mu komendę „zostań”, która oznaczać będzie konieczność cierpliwego siedzenia w oczekiwaniu na nagrodę.

Jak nauczyć psa „leżeć”?

By nauczyć psa komendy leżeć, można naprowadzić zwierzaka na właściwą pozycję przy pomocy smakołyka w zamkniętej dłoni. Wolnym ruchem należy skierować rękę do dołu, między łapy psa. Gdy zwierzak położy się na ziemi, powinien otrzymać nagrodę.

Po kilku powtórkach psa można naprowadzać pustą dłonią i wypowiadać odpowiednią komendę. Z czasem pies skojarzy słowo leżeć z odpowiednim zachowaniem i będzie można wycofać ruch ręki.

Jak nauczyć psa „na miejsce”?

Komenda „na miejsce” powinna oznaczać dla psa „idź na posłanie, połóż się tam i zostań”. Dlatego naukę warto rozpocząć dopiero, gdy zwierzak zrozumie poprzednio opisane polecenia.

By rozpocząć naukę, przy pomocy smakołyka należy naprowadzić psa na posłanie i położenie się na legowisku. Po kilku powtórkach, gdy pies naprowadzony na posłanie sam się kładzie, można rozpocząć wydawanie mu komendy „na miejsce” i powoli redukować gest dłonią. By zwierzak pozostawał dłużej na legowisku, można dodatkowo wydać mu komendę „zostań” lub wprowadzić niewielkie rozproszenia podobnie jak przy nauce cierpliwego czekania w pozycji siedzącej.

Jak nauczyć psa przywołania?

Chcąc nauczyć psa komendy „do mnie”, należy pokazać zwierzakowi, że przyjście na zawołanie do opiekuna wiąże się z ogromną korzyścią. Szkolenie należy rozpocząć, gdy pies znajduje się zaledwie kilka kroków od opiekuna i nie zajmuje się niczym rozpraszającym. Stojąc przed psem należy wykonać dwa kroki do tłu, pokazać psu smakołyk lub zabawkę i wydać komendę „do mnie”. Gdy zwierzak podbiegnie, należy pochwalić go i nagrodzić. Po kilku powtórkach można wydawać psu polecenie w większej odległości, a następnie przywoływać zwierzaka, kiedy nie jest skupiony na opiekunie.

Początkowo nie należy wymagać od psa, by odrywał się od ciekawych zajęć – węszenia czy zabawy z innym psem. Gdy opiekun nie ma jeszcze pewności, że czworonóg dobrze reaguje na przywołanie, psa należy prowadzić na smyczy lub długiej lince treningowej, która pozwoli kontrolować zwierzaka i zapobiegnie ucieczce.