Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
VET-AGRO Sp.z.o.o

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin
NIP: 712-015-30-52
REGON: 008057169

Biuro – Adres do korespondencji

ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

tel. +48 81 445 23 00
tel. +48 81 525 27 11
tel. +48 81 524 34 37
faks: +48 81 445 23 20
faks: +48 81 538 23 96
e-mail: vet-agro@vet-agro.pl