SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 

Jedna tabletka zawiera

Substancje czynne:

Prazykwantel                    50 mg

Embonian pyrantelu        144 mg

Fenbendazol                     200 mg

 

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie u psów mieszanych inwazji dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków:

Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (postacie dorosłe i niedojrzałe)
Tęgoryjce: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dorosłe)
Włosogłówki: Trichuris vulpis (dorosłe)
Tasiemce: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (postacie dorosłe i niedojrzałe).

 

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi pochodne piperazyny i / lub organiczny ester fosforanowy.

 

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Rzadko może wystąpić brak apetytu, biegunka, wymioty, posmutnienie lub przejściowy wzrost poziomu AST (aminotransferazy asparaginianowej).

 

Dawkowanie i droga(i) podawania

Dawkowanie:

Wyłącznie podanie doustne.

Zalecana dawka wynosi 5 mg/kg prazykwantelu, 14,4 mg/kg embonianu pyrantelu i 20 mg/kg fenbendazolu (co odpowiada 1 tabletce/ 10 kg masy ciała).

Podczas rutynowego leczenia pojedyncza dawka jest wystarczająca.

W przypadku rozpoznanej robaczycy, leczenie należy powtórzyć po 14 dniach. Celem zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe. Dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza weterynarii.

 

 

Sposób podawania:
Tabletkę można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub rozkruszać i mieszać z pokarmem. Nie ma potrzeby głodzenia zwierzęcia w trakcie leczenia.

W przypadku potwierdzonej pojedynczej intestacji tylko tasiemcami lub tylko nicieniami, powinno się zastosować produkt jednoskładnikowy, zawierający tylko substancję tasiemcobójczą lub nicieniobójczą.

 

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Pyrantel powinien być stosowany ostrożnie u psów wyniszczonych. Oporność pasożytów na jakąkolwiek klasę środków przeciwpasożytniczych może się rozwinąć na skutek częstego, wielokrotnego stosowania środków danej klasy. Pchły są żywicielem pośrednim i źródłem zakażenia  jednego z powszechnie występujących tasiemców – Dypylidium caninum. Inwazja tasiemców może powrócić, jeśli równocześnie z leczeniem nie zostanie wprowadzony program kontroli żywicieli pośrednich jak również środowiska.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W ciągu 24 godzin po podaniu leku, zaleca się przetrzymywanie psów w zamknięciu i utylizację wydalanych odchodów, pasożytów, ich segmentów i jaj. Zaleca się częste czyszczenie i dezynfekcję środowiska zwierząt.

U osłabionych lub silnie zarobaczonych zwierząt produkt powinien być stosowany wyłącznie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Leczenie zwierząt poniżej 6 tygodnia życia może nie być konieczne. W przypadku inwazji Ancylostoma caninum lub Toxocara canis mogą być potrzebne badania kontrolne kału lub ponowne leczenie preparatem nicieniobójczym.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na prazykwantel, embonian pyrantelu lub fenbendazol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Po podaniu tabletek należy umyć ręce.

W trakcie leczenia zwierząt należy zachować szczególną ostrożność – dzieci nie powinny bawić się z leczonymi zwierzętami,  zwierzętom nie wolno spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.

 

INNE INFORMACJE

Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Wyłącznie dla zwierząt.

Produkt może być sprzedawany tylko przez autoryzowanych dystrybutorów.

 

Opakowanie
Blister (PVC/Alu) zawierający tabletki: 1 x 2, 3 x 2, 1 x 10, 2 x 10, 10 x 10, 20 x 10 tabletek.

200 tabletek w polietylenowym pojemniku.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2467/15