Babeszjoza to jedna z najniebezpieczniejszych chorób odkleszczowych u psów. Na czym polega leczenie babeszjozy, ile kosztuje i ile może trwać?

Objawy babeszjozy u psa

Babeszjoza to choroba odkleszczowa wywołana przez pierwotniaki Babesia canis. Do zakażenia nią dochodzi wskutek ugryzienia zainfekowanego kleszcza, który podczas picia krwi swojej ofiary uwalnia pierwotniaki do jej krwiobiegu. W organizmie psa Babesia spp. umiejscawia się wewnątrz czerwonych krwinek i intensywnie się rozmnaża, prowadząc do rozpadu erytrocytów. Powoduje to szereg objawów babeszjozy u psa, do których należą między innymi:

  • czerwone zabarwienie moczu, w którym znajduje się duża ilość hemoglobiny pochodzącej ze zniszczonych krwinek,
  • osłabienie i brak apetytu spowodowane anemią i bólem,
  • bladość błon śluzowych pojawiająca się w wyniku anemii,
  • wysoka gorączka będąca odpowiedzą układu odpornościowego na rozwijającą się chorobę,
  • żółtaczka wywołana wzrostem stężenia bilirubiny we krwi,
  • uszkodzenie i niedotlenienie narządów wewnętrznych spowodowane zastojem krzepnącej krwi,
  • mocznica i kwasica metaboliczna rozwijająca się na skutek zaburzenia pracy nerek,
  • powiększenie śledziony, która przestaje radzić sobie z usuwaniem zarażonych erytrocytów z organizmu,
  • niewydolność krążeniowo-oddechowa i wstrząs będące konsekwencją niedokrwistości, niedotlenienia narządów i kwasicy metabolicznej.

Nie u każdego psa wystąpią wszystkie opisane objawy babeszjozy. Postać, jaką przyjmie choroba, w dużej mierze zależy od wieku zwierzęcia, jego stanu zdrowia i siły układu odpornościowego. Najczęściej jednak w wyniku tej choroby stan psa gwałtownie się pogarsza, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin od pojawienia się pierwszych objawów. Dlatego niezwykle ważne jest jak najszybsze podjęcie leczenia babeszjozy u psa.

Babeszjoza – leczenie

Leczenie babeszjozy u psa wymaga podania psu leku zwalczającego inwazję pasożyta niszczącego czerwone krwinki. W tym celu stosuje się najczęściej Imizol (dwupropionian imidokarbu). Nie jest on wprawdzie obojętny dla organizmu zwierzęcia, jednak już jednorazowe podanie tego leku w 90% przypadków eliminuje pierwotniaki Babesia spp. i przynosi wyraźną poprawę w ciągu 48 godzin. W leczeniu babeszjozy u psa wspomagająco stosuje się także antybiotyki i kroplówki, które mają zapobiec rozwojowi powikłań po chorobie. Psu warto również podawać preparaty mające pobudzić wytwarzanie nowych czerwonych krwinek.

Późno wykryta choroba odkleszczowa może jednak rozwinąć się na tyle, że u psa dojdzie do znacznej utraty czerwonych krwinek, uszkodzeń i stanów zapalnych narządów wewnętrznych – w szczególności nerek i wątroby – a także rozpadu mięśni szkieletowych, zaburzenia pracy serca i układu nerwowego oraz obrzęku płuc. Każde z powikłań babeszjozy wymagać będzie zastosowania odpowiedniego leczenia.

W przypadku silnej anemii konieczna może się okazać transfuzja krwi, której celem jest uzupełnienie zniszczonych przez pierwotniaka erytrocytów zdrowymi krwinkami. Organizm psa wspomagać należy także kroplówkami, lekami moczopędnymi, przeciwwymiotnymi i przeciwbiegunkowymi oraz glikokortykosteroidami.

Ile trwa leczenie babeszjozy?

Zwalczenie pasożytów niszczących krwinki psa wymaga najczęściej podania jednego zastrzyku, który eliminuje pierwotniaki w ciągu 48 godzin. Znacznie dłuższe będzie natomiast leczenie powikłań po babeszjozie – zdarzyć się może, że uszkodzone narządy potrzebować będą długotrwałego leczenia oraz podawania psu specjalistycznej diety przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy.

Ile kosztuje leczenie babeszjozy u psa?

Koszt leczenia babeszjozy zależny będzie od wielkości psa, jego wieku oraz ewentualnych powikłań i ich nasilenia. Zdiagnozowanie tej choroby odkleszczowej wymaga wykonania badań krwi, których cena zazwyczaj nie przekracza 200 zł. Podanie Imizolu, kilku kroplówek i antybiotyków podczas pierwszej wizyty i kolejnych wizyt kontrolnych kosztuje około 200 zł. Psu, u którego stwierdzono babeszjozę, warto także wykonać badania krwi oceniające stan jego narządów wewnętrznych oraz usg – koszt tych badań zależeć będzie od kliniki i może wynosić od 200 do 500 zł. Leczenie powikłań po babeszjozie i przeprowadzenie transfuzji krwi może być wyjątkowo drogie, szczególnie gdy pies będzie wymagał hospitalizacji. Koszty leczenia babeszjozy mogą wtedy wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Na kleszcze dla psaULOTKA – Fiprex® Duo L | ULOTKA – Fiprex® Duo KOT